Účelem projektu a realizace Bioenergetického centra Roštín bylo zajištění centrálního zásobování teplem a teplou vodou domácností obce Roštín obnovitelným zdrojem energie, použitím jako paliva slámy. Zkušební provoz byl zahájen 11.3.2002 a ukončen kolaudačním řízením dne 20.11.2002. Množství vyrobeného tepla nebylo možné v celém období zkušebního provozu měřit, na výtlaku čerpadel teplé vody byla zabudovaná čidla na měření až těsně před topnou sezónou 2003/2004. Více informací v sekci Dokumenty.


Aktuální teplota:

-0.7 °C

Spalovna biomasy - obilné a řepkové slámy. Dodává teplo do domácností a veřejných objektů obce Roštín

Bioenergetické centrum Roštín

Na systém dálkového vytápění je připojeno 202 domácností obce a 10 objektů.

Copyright © Bioenergetické centrum Roštín